Traditionele versus biobased bouwmaterialen

Traditionele versus biobased bouwmaterialen

19 november 2022 Uit Door Admin

Binnen de bouwsector wordt er al vele jaren gebruik gemaakt van dezelfde, traditionele bouwmaterialen. Voor deze materialen geldt echter dat ze (standaard) allesbehalve over een duurzaam karakter beschikken. Wil Nederland de klimaatdoelstellingen met betrekking tot een duurzame gebouwde omgeving behalen, dan lijkt het duidelijk dat men moet kijken in de richting van andere, zogenaamde biobased bouwmaterialen om gebruik van te maken. Wat nu precies de verschillen zijn tussen beide materialen laten we je ontdekken in dit artikel.

Welk probleem zijn er bij traditionele bouwmaterialen?

Er is sprake van verschillende problemen die zich stellen bij de bekende, traditionele bouwmaterialen. Voor het merendeel van deze meest gangbare materialen zoals met name cement, staal en beton geldt dat ze beschikken over een aanzienlijke CO2-uitstoot. Bovendien is ook de belasting op het milieu meer dan behoorlijk te noemen. Ondanks het feit dat er zeker de nodige stappen worden ondernomen om deze grondstofketens duurzamer te maken kan het goed zijn om te kijken naar meer duurzame alternatieven.

Van zowel planten als bomen is bekend dat ze gedurende hun groeiproces een behoorlijke hoeveelheid CO2 opnemen. Voor een biobased gebouw geldt dat deze CO2 langdurig wordt opgeslagen in het bouwmateriaal. Het is wel van cruciaal belang dat er sprake is van een duurzaam (bos)beheer. Dit betekent dat er na het oogsten telkens opnieuw nieuwe teelt moet worden toegevoegd. Verscheidene experts zijn het er met elkaar over eens dat het gebruik van biobased bouwmaterialen één van de voornaamste oplossingen kan zijn voor het behalen van de klimaatdoelstellingen voor een duurzame gebouwde omgeving.

Welke voordelen zijn er verbonden aan biobased bouwmaterialen?

Bouwmaterialen die over een biobased karakter beschikken bestaan uit allerlei natuurlijke materialen. Voor deze materialen geldt dat ze zo goed als onverwerkt kunnen worden gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld houten planken en bamboe. Dit gezegd hebbende geldt voor deze materialen dat ze ook verwerkt kunnen worden tot andere producten. Op dit vlak kan er dan weer worden gedacht aan kurk en karton, maar ook aan houtvezels. Voor deze laatste geldt dat ze bijvoorbeeld worden gebruikt voor de realisatie van spaanplaten.

Voor biobased bouwmaterialen geldt dat er verschillende voordelen aan verbonden zijn. Zo geldt voor deze materialen dat ze op (relatief) korte termijn terug kunnen groeien. Ze zijn opnieuw te gebruiken in hun initiële vorm. Bovendien is het mogelijk om ze te recycleren voor een ander doel of kunnen ze gecomposteerd worden. Eén ding wat in ieder geval ook zeker is, is dat biobased materialen kunnen zorgen voor meer duurzaamheid binnen de bouwsector.

De realisatie van houten gebouwen

Dat biobased bouwmaterialen – TNO vandaag de dag veel vaker worden gebruikt in plaats van bijvoorbeeld staal en beton is het logische gevolg van de komst van dragende elementen. Het gaat hierbij dan concreet om bijvoorbeeld cross laminated timber. Deze is verantwoordelijk voor een belangrijke ontwikkeling in een markt die zich tot op dit moment in het bijzonder richtte op zaken zoals houtskeletbouw, kozijnen, deuren en daken. Voor de eerste pioniers geldt dat ze er ondertussen in zijn geslaagd om hun houten gebouwen hier in Nederland te realiseren.